Május - feladatterv 
Időpont Feladat Felelős
Május 1.   A munka ünnepe  
Május 2. 14.30 Osztályozó értekezlet mindenki
Május 3. 10.35 Ballagási próba Lengyel Ágnes
  Vidám ballagás  
  Az utolsó tanítási nap az iskola befejező évfolyamain mindenki
Május 4. 9.00 Ballagás mindenki
Május 7.   Hallgatók szakmai gyakorlat szakmai munkaközösség
Május 7.   Rendkívüli felvételi eljárás kezdete Pákozdi Magdolna igazgató
Május 7. 8.00 Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból, a felügyelet és a többi vizsganap külön kiírás szerint Pákozdi Magdolna igazgató
Május 14.   14. e gyakorló mentőápoló írásbeli  
Május 17.   Írásbeli szakmai vizsga: Horváth Andrásné igazgatóhelyettes
Szociális gondozó és ápoló - 11. a
Gyakorló ápoló - 14. a
Ápoló - 15. a
Kisgyermekgondozó, - nevelő 14. b
Felnőttoktatásban: gyakorló ápoló, fogászati asszisztens, ápoló
Május 20-21.   Pünkösd mindenki
Május 22.   Tantestületi kirándulás mindenki
Május 23. 8.00-12.00 Kompetenciamérés 10. évfolyam Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Felügyelet külön kiírás szerint
Május 24.   15. a, 15. e szóbeli  
Május 29.   14. m szóbeli  
Május 30.   14. a szóbeli  
Május 31.    Szociális gondozó és ápoló szóbeli  
Június 1.   14. e szóbeli  
Május 30.   A kijavított érettségi dolgozatok leadása javító szaktanárok
Június 4.   14. f szóbeli  
Június 11.   14. b szóbeli  
Június 5.   A kijavított érettségi dolgozatok megtekintése, felügyelet külön kiírás szerint Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Május   Dohányzásmentes világnap Péterfalviné Kis Mónika
Május   Szóbeli próbaérettségi - 10-11. évfolyamosok Németh Nóra Marianna munkaközösség-vezető
Május    Vizsgamegelőző gyakorlat - szociális gondozó és ápoló Horváth Andrásné igazgatóhelyettes